preskoči na sadržaj
Nastava

Kriteriji ocjenjivanja iz vjeronauka

Dragi učenici i roditelji!

Bliži se kraj 1. obrazovnog razdoblja. Na pitanje zašto smo dobili određenu ocjenu može nam objasniti i kriterij ocjenjivanja. Pročitajte i razmislite kako ne bi bilo nepotrebnih nejasnoća.


 

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA IZ VJERONAUKA

Odobren na Vijeću vjeroučitelja Sisačko-moslavačke županije od strane ŽSV-a i Katehetskog ureda Sisačke biskupije

 

 

 

SASTAVNICE (komponente)

OCJENJIVANJA

 

RAŠČLAMBA SASTAVNICA

(komponenti)

ZNANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STVARALAŠTVO I IZRAŽAVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAGANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA

* pismene provjere : - 2 x tijekom školske godine (najavljene na početku školske godine

                                 -  Kroz školsku godinu je moguće pisanje kraćih višeminutnih vježbi u vidu ponavljanja gradiva čija se ocjena upisuje u rubriku

 

Kriteriji vrednovanja pismenih ispita:

90 – 100% riješenih zadataka – odličan (5)

77 –  89 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4)

64 –  76 % riješenih zadataka – dobar (3)

51 –  63 % riješenih zadataka – dovoljan (2)

do    50 % riješenih zadataka – nedovoljan (1)

 

Testovi su različitih tipova zadataka i ne nose isti broj bodova

 

* usmene provjere: - do 2 x tijekom školske godine (najavljene su, do 10 minuta)

 

Kriteriji vrednovanja usmene provjere:

Odličan (5) – sadržaje s lakoćom i logično povezuje, te ih aktualizira

Vrlo dobar (4) – usvojio sadržaje, samostalno ih izlaže, uči s razumijevanjem

Dobar (3) – djelomično primjenjuje usvojene sadržaje, potrebna je manja pomoć učitelja, slabije razumije uzročno-posljedične veze

Dovoljan (2) – poznaje sadržaje na razini prepoznavanja, potrebna je veća pomoć učitelja

Nedovoljan (1) – nije svladao gradivo, ne razumije, odbija odgovarati

 

* u sastavnici ZNANJE vrednuje se i samostalni rad, znati djelatno koristiti vrijeme, tečno govoriti

 

 

NA SASTAVNICU ZNANJE ODLAZI 40% OCJENE IZ VJERONAUKA!

 

 

 

 

UKUPNI KRITERIJ OCJENE IZ  SASTAVNICE ZNANJE:

 

ODLIČAN (5): Učenik(ca) je u potpunosti usvojio programsku jedinicu. Sposobnosti opisivanja, povezivanja, objašnjavanja, kritičkog mišljenja, dokazivanja, zaključivanja na najvišoj su razini. Osobito se ističe u posadašnjenju Božje poruke.

VRLO DOBAR (4): Učenik(ca) je gotovo potpuno usvojio programsku jedinicu. Naučeno gradivo oprimjerava naučenim primjerima te je tako i primjenjuje. To je ugalavnom prikladno

i ispravno. Uz učiteljevu pomoć uspijeva i u posadašnjenju Božje poruke.

DOBAR (3): Učenik(ca) je većim dijelom usvojio programsku jedinicu. Potpuno i točno poznaje biblijske osobe, događaje, pripadajuća zemljovidna mjesta. Uz učiteljevu pomoć uspijeva u povezivanju i tumačenju činjenica. Sposobnosti primjenjivanja naučenog gradiva su na prosječnoj razini-prikazano uz pogreške.

DOVOLJAN (2): Učenik(ca) je programsku jedinicu djelomice usvojio. Uspijeva prepoznati i razlikovati biblijske osobe, događaje i pripadajuća zemljovidna mjesta. Sposobnosti

primjenjivanja naučenog gradiva su na početnoj razini.

NEDOVOLJAN (1): Učenik(ca) nije usvojio programsku jedinicu. Ne uspijeva prepoznati i razlikovati osnovne informacije gradiva. Ne pomaže ni učiteljeva pomoć.

 

 

Vrednuje se:

Tečno prepričavanje biblijskih i inih tekstova, urednost i preglednost rada, primjećivanje detalja, uspješnost u literarnom, scenskom, likovnom i glazbenom izražavanju, radna bilježnica, osobni doprinos u radu, kreativnost.

 

NA SASTAVNICU STVARALAŠTVO I IZRAŽAVANJE ODLAZI 15 % OCJENE IZ VJERONAUKA

 

UKUPNI KRITERIJ ZA OCJENU IZ  SASTAVNICE STVARALAŠTVO I IZRAŽAVANJE:

 

ODLIČAN (5):Učenik(ca) ima izuzetno razvijene sposobnosti stvaralačkog izražavanja. Na najvećem je stupnju pismeni, scenski, glazbeni i likovni oblik izražavanja. Svoje sposobnosti

učenica vješto koristi u izražavanju Božjih poruka na vjeronaučnom susretu.

VRLO DOBAR (4): Učenik(ca) ima razvijene sposobnosti stvaralačkog izražavanja, međutim nedovoljno ih koristi. Na učiteljeve se poticaje prepušta kreativnom stvaranju.

DOBAR (3): Učenik(ca) uglavnom ima razvijene sposobnosti stvaralačkog izražavanja prosječne razine. Stoga se koristi samo dobro usvojenim načinima. Nerado se prepušta kreativnom radu.

DOVOLJAN (2): Učenik(ca) ima samo djelomice razvijene sposobnosti stvaralačkog izražavanja. Pokazuje slabo zanimanje za takav način rada, te je potrebno često poticanje.

NEDOVOLJAN (1): Učenik(ca) ima vrlo slabo razvijene sposobnosti. Interes je vrlo slab, a često odbija učiteljev poticaj.

 

 

Vrednuje se:

Aktivnost učenika, uložen trud, marljivost, zauzetost tijekom pojedinih faza sata, rad u skupini, timski rad, nošenje pribora, zadaće

 

3 NENAPISANE ZADAĆE ZA REDOM U JEDNOM MJESECU IMAJU ZA POSLJEDICU OCJENU NEDOVOLJAN

 

NA SASTAVNICU ZALAGANJE ODLAZI 15 % OCJENE IZ VJERONAUKA

 

UKUPNI KRITERIJ OCJENE IZ SASTAVNICE ZALAGANJE:

 

ODLIČAN (5): Učenik(ca) je motiviran i pažjiv neovisno o atraktivnosti sadržaja. Redovito aktivno sudjeluje na nastavnom procesu. Aktivno sudjeluje i samostalno formulira zaključke.

Traži mogućnosti posadašnjenja.

VRLO DOBAR (4): Učenik(ca) je aktivan na nastavi i pažljivo prati izlaganje. Temeljit je i uporan u promišljanju težih problema, što mu uz učiteljevu pomoć redovito uspijeva.

DOBAR (3): Učenik(ca) uglavnom zainteresirano prati izlaganje. Aktivno se uključuje na učiteljev zahtjev. Kod promišljanja težih problema odustaje ali se na poticaj ponovno uključuje u rad.

DOVOLJAN (2): Učenik(ca) je djelomice aktivan na satu te ga je nužno dodatnim poticajima motivirati. Prihvaća pomoć ali je sam ne traži. Radije pasivno sjedi ili se bavi nečime drugim

nevezano uz program te tako ometa rad drugih.

NEDOVOLJAN (1): Učenik(ca) je najčešće odsutan duhom i ne prati nastavu. Povremeno prepisuje od drugih i često svjesno ometa rad drugih.

 

 

Vrednuje se:

Odnos prema predmetu i učiteljima, uljudno ponašanje, prihvaćanje i poštivanje autoriteta, primjereno komuniciranje sa vršnjacima, poštivanje razrednih pravila, pomaganje i uvažavanje drugih, dobra djela, zadovoljavajući rad u grupi, na primjeren način rješavanje sukoba, poštivanje tuđeg vlasništva, sveokupna komunikacija koja se događa na satu vjeronauka i u školskom prostoru.

 

NA SASTAVNICU KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA ODLAZI 30 % OCJENE IZ VJERONAUKA

 

UKUPNI KRITERIJ OCJENE IZ SASTAVNICE KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA:

 

ODLIČAN (5): Učenik(ca) je naučeno gradivo potpuno integrirao u svoju sposobnost. Stoga su govorne poruke u skladu s naučenim i one su spretno oblikovane. Pokazuje osobitu

spremnost u svim komunikacijskim situacijama. Ponašanjem prati svoj usmeni izričaj.

VRLO DOBAR (4): Učenik(ca) svoje govorne poruke uglavnom spretno oblikuje u skladu s usvojenim gradivom i integriranim u svoju osobnost. To se odražava i na njegovo ponašanje.

Potreban je poticaj glede popravljanja istoga što učenik prihvaća.

DOBAR (3): Komuniciranje i ponašanje učenika(ce) je na prosječnoj razini. U usmenom izričaju i ponašanju pojavljuju se elementi koji nisu u duhu integriranog znanja. Na česti poticaj učenik(ca) je voljan mijenjati se.

DOVOLJAN (2): U komuniciranju i ophođenju učenika(ce) vrlo se često pojavljuju elementi koji nisu u duhu usvojenog integriranog znanja (npr. neprimjereni izrazi). Učenik(ca) teško

prihvaća poticaj.

NEDOVOLJAN (1): Učenik(ca) u komuniciranju i ophođenju neizostavno koristi elemente koji nisu u duhu vjeronaučnog predmeta. Ne pomaže ni učiteljev poticaj.

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: ANKICA ZEBIĆ   datum: 12. 12. 2011.
Popis udžbenika


Zaštitite svoje dijete


« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Knjižnica on-line


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Značajne ustanove

Dnevni tisak

Časopisi on-line
 • Drvo znanja
 • Enter
 • VIDI
 • Geografija

preskoči na navigaciju