preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelja fizike (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 11. 1. 2019. 08:28

Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 11. 1. 2019. 08:26

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 30. 11. 2018. 08:30

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju poda u učionici Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 27. 11. 2018. 12:40

Natječaj za radno mjesto voditelja predškole (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 19. 11. 2018. 13:13

Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 8. 11. 2018. 09:42

Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 30. 10. 2018. 08:18

Natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 16. 10. 2018. 10:20

Poziv na dostavu ponuda za uređenje krovišta na pomoćnoj zgradi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 4. 10. 2018. 13:53

Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2018./2019. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 14. 9. 2018. 08:40

Natječaj za radno mjesto učitelja odgojitelja predškolske djece (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 6. 9. 2018. 09:59

Natječaj za radno mjesto učitelja glazbene kulture (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 4. 9. 2018. 11:02

Natječaj za radno mjesto učitelja njemačkog jezika (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 29. 8. 2018. 09:41

Rad sa strankama za vrijeme školskih praznika

Poštovani roditelji,

 

Za vrijeme školskih praznika rad sa strankama bit će u slijedeće uredovno vrijeme:

U razdoblju od 18.06.2018. do 06.07.2018.  te od 20.08.2018. do 31.08.2018.od 8,00 do 12,00 sati.

Godišnji odmori: od 09.07.2018. do 17.08.2018.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 19. 6. 2018. 12:51

Odluka o osiguranju prijema priopćenja nadležnog Centra 112 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 16. 5. 2018. 13:51

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 15. 3. 2018. 10:13

Natječaj za radno mjesto odgajatelja predškolske djece (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 26. 2. 2018. 10:42

Odluka povjerenstava o izboru agencija za provođenje maturalne ekskurzije Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: MARIO CRNOLATEC  datum: 1. 2. 2018. 11:02

Godišnji financijski izvještaj za 2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 31. 1. 2018. 07:39

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 16. 1. 2018. 13:43

Izvod iz odluka s 4. sjednice Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 19. 12. 2017. 13:29

Javni poziv za prijavu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 27. 10. 2017. 08:11

Izvod iz odluka s 3. sjednice Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 29. 9. 2017. 10:55

Izvod iz odluka s 2. sjednice Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 15. 9. 2017. 11:57

Natječaj za radno mjesto domara/ložača Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 13. 9. 2017. 11:37

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 12. 9. 2017. 12:09

Natječaj za radno mjesto odgajatelja predškolske djece (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 5. 9. 2017. 09:51

Natječaj za radno mjesto učitelja biologije i prirode (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 5. 9. 2017. 09:49

Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2017./2018. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 5. 9. 2017. 08:24

Natječaj za radno mjesto učitelja njemačkog jezika (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 28. 8. 2017. 09:59

Obavijest roditeljima Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 13. 6. 2017. 08:45

Izvadak s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 4. 5. 2017. 11:41

Financijsko izvješće za 2016. Vijest ima dokument u privitku

Na sjednici Školskog odbora održanoj 21. ožujka 2017. usvojeno je financijsko izvješće Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja za 2016. godinu

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 27. 3. 2017. 11:45

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 31. 1. 2017. 10:11

Natječaj za učitelja/icu biologije i prirode Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 11. 1. 2017. 09:18

Početak nastave u drugom obrazovnom razdoblju Vijest ima dokument u privitku

Školski odbor Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja, temeljem preporuke ministra, donio je odluku da će nastava u drugom obrazovnom razdoblju započeti 16. siječnja 2017. 

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 19. 12. 2016. 09:48

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Dana 15.11.2016. raspisan je natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme. Najtečaj je objavljen i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 15. 11. 2016. 12:00

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 5. 10. 2016. 12:07

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Valentina Blašković  datum: 27. 9. 2016. 14:53

Godišnji plan i program za školsku godinu 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Valentina Blašković  datum: 27. 9. 2016. 14:52

Natječaj za učitelja/icu biologije i prirode Vijest ima dokument u privitku

Dana 19. rujna 2016. godine raspisan je natječaj za zapošljavanje učitelja/ice biologije i prirode na određeno, nepuno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 19. 9. 2016. 07:58

Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 9. 9. 2016. 10:13

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016./2017. pedagošku godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Valentina Blašković  datum: 6. 9. 2016. 13:40

Javni poziv za prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja razredne nastave-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 31. 8. 2016. 07:56

Kućni red o dolasku učenika u školu Vijest ima dokument u privitku

Izvadak iz kućnog reda Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 18. 3. 2016. 14:06

Usvojeno godišnje financijsko izvješće Škole Vijest ima dokument u privitku

Na 126. sjednici Školskog odbora Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja usvojeno je godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 4. 3. 2016. 12:54

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 17. 2. 2016. 09:14

Godišnji financijski izvještaj OŠ "Antun Klasinc" Lasinja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 5. 2. 2016. 07:35

Javni poziv za organizaciju Škole u prirodi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: MARIO CRNOLATEC  datum: 2. 2. 2016. 09:21

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu čl.13. Zakona o javnoj nabavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 1. 12. 2015. 11:26

Financijski plan 2016.-2018.godine Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 12. 10. 2015. 10:21

Statut Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja Vijest ima dokument u privitku

Na 120. sjednici Školskog odbora osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja održanoj 1.rujna 2015.godine donešena je odluka o usvajanju statuta Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Đelekovčan  datum: 1. 9. 2015. 12:02
» Arhiva naših vijesti    
 

Popis udžbenika


Zaštitite svoje dijete


« Travanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Knjižnica on-line


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Značajne ustanove

Dnevni tisak

Časopisi on-line
 • Drvo znanja
 • Enter
 • VIDI
 • Geografija

preskoči na navigaciju