2016-03-18 14:06:16

Kućni red o dolasku učenika u školu

Izvadak iz kućnog reda Škole.


Osnovna škola "Antun Klasinc" Lasinja